بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از مجموعه ورزشی مهر 78

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزیT بررسی وضعیت پروژه بازسازی مجموعه ورزشی مهر78رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با هدف بررسی وضعیت پروژه بازسازی مجموعه ورزشی مهر78 ، صبح روز پنجشنبه اول آذر ماه از این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اله خدا رحمی  در این بازدید رضایتمندی همکاران به ویژه بازنشستگان و بانوان را از اهداف اصلی بهینه سازی مجموعه ورزشی مهر 78 برشمرد و  بر ضرورت پیشبرد برنامه های باز سازی این مجموعه ورزشی تأکید و دستور لازم برای راه اندازی هرچه سریع تر آن را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، بازسازی مجموعه ورزشی مهر 78  که حدود دو دهه از احداث آن می گذرد، با هدف بهینه سازی بخش های مختلف و همچنین پیشگیری از حوادث احتمالی در دستور کار قرار گرفت و عملیات آن به زودی به اتمام خواهد رسید.