معارفه مدیرعامل جدید گروه مالی خدماتی پشتیبانی مهر78

آیین تودیع آقای مهندس صالحی و معارفه آقای دکتر مهرداد نعمتیآیین تودیع آقای مهندس صالحی و معارفه آقای دکتر مهرداد نعمتی مدیران عامل پیشین و جدید گروه مالی خدماتی پشتیبانی مهر78  با حضور دکتر خدارحمی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک کشاورزی برگزار شد.

آقای دکتر خدارحمی در این مراسم با قدردانی از خدمات آقای صالحی مدیرعامل پیشین گروه مالی مهر78 گفت انتظارات از گروه مالی مهر78 همواره در سطح بالایی بوده است و امروز شاهد هستیم که این گروه در زنجیره ارزش بانک، رسالت خود را انجام داده است و از خدمات ارزنده آقای صالحی  در دوران تصدی مدیریت عاملی این گروه تشکر می کنم. وی همچنین افزود عملکرد قابل دفاع گروه مالی مهر78 نتیجه تلاش های مدیران عامل گروه و شرکت های زیرمجموعه و یکایک کارکنان این شرکت ها بوده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به سوابق آقای دکتر نعمتی وی را نیروی ارزشمند نظام، پرکار و پیگیر توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد کارنامه گروه مالی مهر78 همچون گذشته و بیش از گذشته با اتکا به  تعهد و تخصص ایشان درخشان باشد.