آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 12 خرداد 1399

شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده ،بازدید و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ 1399/03/12 لغایت 1399/03/25 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 9 الی 14، به دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال، روبروی بیمارستان البرز، بن بست فروهر، پلاک 2 واحد سرمایه گذاری و املاک مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 66969445 و 66976223 داخلی 207-208 تماس حاصل فرمایند. آخرین مهلت تحویل پاکت ها ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1399/03/25 و بازگشایی پاکت‌ها همان روز رأس ساعت 14 در محل شرکت صورت می‌گیرد.

کاربری پلاک ثبتی عرصه اعیان مشخصات قیمت پایه مزایده شرایط واگذاری
پهنه G111 357 و 505 فرعی از 70 اصلی حدود 11544.61 وضع موجود یک باغ با اعیانی به صورت یک ساختمان ویلایی 3 طبقه قدیمی واقع در اتوبان چمران ورودی نیایش 780،000،000،000ریال نقدی-سایر پیشنهادات قابل بررسی می‌باشد

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهی می‌باشد که متقاضیان بایستی وجه مذکور را به شماره حساب مهرگستر 602722592 بانک کشاورزی انقلاب وصال کد 1157 به نام شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 به صورت واریز نقدی یا به صورت چک بانکی یا ضمانت نامه ارائه و رسید دریافت نمایند.

* شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.