ویژه همکاران

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند

۲۹

آبان ۱۴۰۰

تکیه عزاداری ماه محرم

گروه مالی مهر 78 مطابق با رسوم هرساله این شرکت، همزمان با فرارسیدن ماه محرم، تکیه عزاداری و ایستگاه صلواتی جهت برگزاری مراسم و سینه زنی در سوگ نواسه پیامبر اسلام و سومین امام شیعیان جهان، برپا نمود.

۲۹

آبان ۱۴۰۰

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از مجموعه ورزشی مهر 78

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزیT بررسی وضعیت پروژه بازسازی مجموعه ورزشی مهر78

۲۹

آبان ۱۴۰۰

معارفه مدیرعامل جدید گروه مالی خدماتی پشتیبانی مهر78

آیین تودیع آقای مهندس صالحی و معارفه آقای دکتر مهرداد نعمتی

۰۵

خرداد ۱۴۰۰

آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 12 خرداد 1399

شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.