مزایده و مناقصه

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند

مزایده ملک

آگهی مزایده املاک تملیکی شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78

مشاهده

مزایده عمومی 24دستگاه خودرو مازاد

مزایده

مشاهده