معارفه مدیرعامل جدید شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78

مراسم تودیع آقای مهندس مهدی بصیرت مدیر عامل پیشین و معارفه آقای دکتر داریوش زلقی مدیر عامل شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78 با حضور معاونین محترم مدیر عامل بانک برگزار شد.مراسم تودیع آقای مهندس مهدی بصیرت مدیر عامل پیشین و معارفه آقای دکتر داریوش زلقی مدیر عامل شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78 با حضور معاونین محترم مدیر عامل بانک برگزار شد.
آقای دکتر زلقی مدیرعامل شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78 در این مراسم طی سخنانی به برخی از اهم برنامه‌های کاری و راهبردی و سوابق کاری پیشین خود اشاره کرده و اظهار امیدواری کردند در مسئولیتی که به عهده اینجانب گذاشته شده برای ارتقاء و ارائه خدمات بیشتر امانت‌دار خوبی باشم.
شایان ذکر است در پایان این مراسم حکم انتصاب مدیرعامل جدید شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78 به آقای دکتر داریوش زلقی اعطاء و با اهدای لوح تقدیر از تلاش های بی وقفه و دلسوزانه آقای مهندس مهدی بصیرت تشکر و قدردانی گردید.