آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 22 شهریور 1399

شرکت خدماتى پشتیبانى مهر 78 در نظر دارد کارخانه صنعتی- تولیدی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساندشرکت خدماتى پشتیبانى مهر 78 در نظر دارد کارخانه صنعتی- تولیدی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقا ضیان م یتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ 1399/06/22 لغایت 1399/07/06 همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14:30 با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال، روبروی بیمارستان البرز، بن بست فروهر، پلاک 2 واحد سرمایه گذاری و املاک و یا با شماره تلفن‌های 66969466 و 66976223 داخلی 207-206 تماس و یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2099093549000004 اقدام نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکت‌ها ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 و بازگشایی پاکات روز دوشنبه 1399/07/07 رأس ساعت 10:00 در محل شرکت صورت می‌پذیرد.

  

کاربری پلاک ثبتی عرصه اعیان آدرس مشخصات قیمت پایه مزایده (ریال) شرایط واگذاری
صنعتی-تولیدی 1/13494
1/11932
1/10573
638615 حدود 55000 اردستان، کیلومتر 2 جاده دره باغ، شهرک صنعتی (کارخانه فلز اردستان) یک واحد تولیدی صنعتی در زمینه تولید لوله و محصولات فولادی به انضمام ماشین آلات و تاسیسات مرتبط 9،380،640،000،000 20% نقد - 18 ماه تنفس با احتساب کارمزد 18% و 80% مابقی با اقساط 54 ماهه (کارمزد18%)

 

* مبلغ سپرده شرکت در مزایده: معادل 5٪ مبلغ پایه مندرج در آگهی می باشد که متقا ضیان بایستی وجه مذکور را به شماره حساب مهرگستر 602722592 بانک کشاورزی انقلاب وصال کد 1157 به نام شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 به صورت واریز نقدی یا به صورت چک بانکی یا ضمانتنامه ارائه و رسید دریافت نمایند.

* هزینه خرید پاکت شرکت در مزایده: 1,000,000 ریال می باشد که متقاضیان بایستی وجه مذکور را به شماره حساب مهرگستر 602722592 بانک کشاورزی انقلاب وصال کد 1157 به نام شرکت خدماتی پشتیبانی مهر 78 واریز نمایند.

*شرکت در رد یک و یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.