آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 11 شهریور 1399

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد تعدادی از املاک و اموال مازاد خود و بانک کشاورزی را با مشخصات پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد تعدادی از املاک و اموال مازاد خود و بانک کشاورزی را با مشخصات پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارائه پیشنهادات خود از تاریخ 1399/06/05 لغایت 1399/06/19 همه روزه به جز ایام تعطیل از سالعت 8 الی 14 با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال، روبروی بیمارستان البرز، بن بست فروهر، پلاک 2 واحد سرمایه گذاری و املاک و یا با شماره تلفن های 66969466 و 66976223 داخلی 207-208 تماس و یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره آگهی 2099093549000002، 2099093549000003 و 1099093549000001 اقدام نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکت ها ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19 و بازگشایی پاکات روز شنبه 1399/06/22 رأس ساعت 10:00 در محل شرکت صورت می‌پذیرد.