اخبار و رویدادها

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند

۲۹

آبان ۱۴۰۰

نود و یکیمین مزایده املاک مازاد شرکت نوین مهر 92

شرکت نوین مهر92 در نظر دارد تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

۲۹

آبان ۱۴۰۰

نود و دومین مزایده شرکت نوین مهر92

شرکت نوین مهر92 به وکالت از شرکت خدمات پشتیبانی مهر78 ، در نظر دارد تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

۲۳

آبان ۱۴۰۰

معارفه مدیرعامل جدید شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78

مراسم تودیع آقای مهندس مهدی بصیرت مدیر عامل پیشین و معارفه آقای دکتر داریوش زلقی مدیر عامل شرکت خدماتی پشتیبانی مهر78 با حضور معاونین محترم مدیر عامل بانک برگزار شد.

۲۳

آبان ۱۴۰۰

آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 8 مهرماه 1399

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد تعدادی از املاک و اموال مازاد خود را با مشخصات پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

۲۳

آبان ۱۴۰۰

آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 22 شهریور 1399

شرکت خدماتى پشتیبانى مهر 78 در نظر دارد کارخانه صنعتی- تولیدی با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

۲۳

آبان ۱۴۰۰

آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 11 شهریور 1399

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد تعدادی از املاک و اموال مازاد خود و بانک کشاورزی را با مشخصات پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

۲۳

آبان ۱۴۰۰

آگهی مزایده شرکت مهر 78 - 21 تیر 1399

شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 در نظر دارد به نیابت از بانک کشاورزی ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.